Werkruimtedesinfecteren.nl
Voor professionele toepassingen

Desinfectie dienst

Al vanaf 750,-  Euro exclusief voorrijkosten


We begrijpen dat u als bedrijf niet zit te wachten op het grootschalig desinfecteren van uw ruimtes. Zodoende biedt Werkruimtedesinfecteren.nl de mogelijkheid om dit door een professionele desinfectiedienst te laten uitvoeren.

Onze desinfectieploeg gaat gedurende de desinfectie de ruimte afzetten zodat er geen mensen aanwezig zijn tijdens het desinfecteren. Omdat voor veel bedrijven dit buiten kantooruren dient te gebeuren om de werkprocessen niet te verstoren biedt Werkruimtedesinfecteren.nl de mogelijkheid om te desinfecteren buiten kantooruren.

De desinfectie kent verschillende stappen in de procedure om een ruimte te desinfecteren.
Stappen desinfectie:

1. Aanmelding monteurs
2. Controle ruimtes waarin verneveld moet worden
3. Afzetten ruimte
4. Verneveling desinfectiemiddel
5. Ventileren
6. Controle ppm’s
7. Rapportage 
8. Opruimen 

Aanmelding
Onze desinfectieploeg meldt zich als eerst aan, daarin wordt de procedure met u doorgelopen, ook worden eevntuele bedrijfsfilms gekeken zodat goed voorbereid aan de slag kan worden gegaan.

Controle Ruimte
Aangezien er waterstofperoxide wordt verneveld mogen er geen mensen in de ruimte zijn. U dient vooraf te controleren of in de ruimte er geen mensen aanwezig zijn.

Afzetten ruimte
De volgende stap is dat de ruimte wordt afgezet zodat er niemand in de ruimte kan komen gedurende de desinfectie.

Verneveling desinfectiemiddel
Gedurende ongeveer een half uur(afhankelijk van de grootte van de ruimte) zal er worden verneveld in de ruimte. Door toepassing van hoogwaardige vernevelinglaars wordt het waterstofperoxide in de ruimte ingebracht, hierdoor wordt het in de gehele ruimte verdeelt. Zodra er voldoende vernevelt is worden de vernevelaars uitgeschakeld. Vervolgens laat men kort 10 minuten alles inwerken.

Ventileren
Gedurende deze fase wordt het waterstofperoxide verwijderd uit de ruimte. Omdat het biologische waterstofperoxide blijft er geen residu over. Spoelen of reinigen is dan ook niet nodig.

Controle PPM’s
Omdat de waterstofperoxide op zichzelf niet gezond is voor mensen wordt er gecontroleerd of de waarde weer onder de grens zitten zodat de ruimte veilig kan worden betreden.

Rapportage
Na de reiniging ontvangt u een rapportage van onze dienst. Daarin wordt aangetoond dat de ruimte weer betreedt kan worden en dat de ruimte gedesinfecteerd is.

Opruimen
Nadat de ploeg klaar is worden de machines opgeruimd en wordt het afzetlint verwijderd zodat uw mensen weer in een schone ruimte aan de slag kunnen.